bokunonikki.net
JP / EN

Hugo、Gitで最終更新日を自動で管理する

Wed Mar 21, 2018
Wed Mar 21, 2018

HugoではenableGitInfo = trueconfig.tomlに追加してビルドするだけで自動で記事に最終更新日を追記してくれます。

1
2
3
4
5
6
7
8
# config.toml

baseURL = "https://bokunonikki.net"
title = "僕の日記"
enableRobotsTXT = true
enableEmoji = true
enableGitInfo = true # 最終更新日をgit履歴から自動取得
theme = "hugo-theme-even"
See Also